Skip to main content

garantie

Uw motorfiets is het product van Triumph's bewezen techniek, uitvoerige tests en ons aanhoudende streven naar superieure betrouwbaarheid, veiligheid en prestaties. Profiteer van de optimale bescherming die de garantie biedt door uw motorfiets volgens de aanbevelingen van het onderhoudsschema in de gebruikershandleiding te onderhouden.

Het betreffende onderhoudsboekje moet door uw erkende Triumph-dealer worden afgestempeld. Wanneer er onderhoud, reparatiewerk of garantiewerk wordt uitgevoerd, moet het onderhoudshandboek van uw motorfiets aan uw Triumph-dealer worden overhandigd.

Binnen de garantieperiode garandeert Triumph Motorcycles Ltd dat de nieuwe Triumph motorfiets geen gebreken vertoont wat betreft de voor de productie gebruikte materialen en/of de tijdens de productie uitgevoerde arbeid. Indien tijdens deze periode een onderdeel gebreken vertoont, zal dit naar het goeddunken van Triumph Motorcycles Ltd worden gerepareerd of vervangen door een erkende Triumph-dealer.


Een onderdeel dat onder garantie wordt vervangen, zal gedurende de rest van de garantieperiode gedekt zijn. Onderdelen die onder garantie worden vervangen, moeten door de dealer/distributeur worden geretourneerd naar Triumph Motorcycles Ltd waarna ze het eigendom van Triumph Motorcycles Ltd worden. Triumph kan naar eigen goeddunken gebrekkige onderdelen repareren of vervangen die niet binnen de garantie vallen, maar uit dergelijke werken vloeit geen enkele aansprakelijkheid voort. Triumph draagt de kosten van arbeid die onder garantie wordt verricht. De garantie kan op nieuwe eigenaars worden overgedragen voor de resterende garantieperiode.

Download hier de Garantievoorwaarden en uitsluitingen.