Algemene garantievoorwaarden voor originele onderdelen van Triumph

  Dank u voor uw keuze voor originele onderdelen van Triumph. Dit onderdeel is het product van de door Triumph toegepaste beproefde technologieën, ons uitputtend testwerk en ons niet-aflatende streven naar superieure betrouwbaarheid, veiligheid en prestaties.

  Het onderhoudsboek moet bij elk onderhoud-, reparatie- of garantiewerk worden overhandigd aan uw Triumph-dealer.

  Alle nieuwe originele onderdelen van Triumph die zijn gekocht bij een erkende dealer worden gedekt door een garantie van 24 maanden bij een onbeperkt kilometrage, ingaand op de datum van eerste registratie, of de verkoopdatum wanneer de motorfiets ongeregistreerd blijft of de aankoopdatum van het onderdeel.

  Binnen deze garantieperiode garandeert TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED dat het nieuwe Triumph-onderdeel vrij is van fouten in de, voor de productie gebruikte, materialen en/of in het vakmanschap ten tijde van de productie.

  Enig onderdeel dat tijdens deze periode defect raakt wordt naar het oordeel van TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED gerepareerd of vervangen door een erkende Triumph-dealer.

  Enig onderdeel dat onder garantie wordt vervangen wordt gedekt gedurende de resterende tijd van de garantietermijn.

  Enig onderdeel dat onder garantie wordt vervangen, moet door de dealer/distributeur worden geretourneerd aan TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED en wordt eigendom van TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED.

  Triumph kan, naar eigen oordeel, reparaties of vervangingen uitvoeren van defecte onderdelen die buiten de garantie vallen, aan dergelijke werkzaamheden kan echter geen aansprakelijkheid worden ontleend.

  VOORWAARDEN EN UITZONDERINGEN

  1. De machine mag niet zijn gebruikt voor wedstrijden, niet op ondoelmatige* wijze zijn gebruikt, niet ondeskundig zijn verzorgd of onjuist zijn geserviced of onderhouden.

  2. De machine moet zijn onderhouden door een erkende Triumph-dealer, conform de intervallen die staan vermeld in de Triumph-gebruikershandleiding en het onderhoudsboek moet overeenkomstig worden bijgehouden.

  3. Defecten die zijn veroorzaakt door onjuiste afstellingen of reparaties en aanpassingen worden niet gedekt door deze garantie.

  4. Defecten die zijn veroorzaakt door het gebruik van onderdelen en accessoires die niet zijn toegelaten door Triumph Motorcycles worden niet gedekt door deze garantie.

  5. Deze garantie dekt niet de kosten voor het verwijderen en vervangen van onderdelen, tenzij deze als originele onderdelen zijn geleverd, of zijn aanbevolen door TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED.

  6. Deze garantie dekt niet de kosten voor het transport van de machine van of naar de erkende Triumph-dealer, of de onkosten die worden gemaakt gedurende de periode dat de machine onder garantie wordt gerepareerd en niet rijklaar is.

  7. Regulier onderhoud en normale onderhoudsdelen, zoals bougies, olie en luchtfilters worden niet gedekt door deze garantie, tenzij zich hierin een fabricagefout voordoet. Evenzeer uitgesloten zijn onderdelen waarvan op grond van hun normale functie mag worden verwacht dat ze slijten, zoals banden, lampen, kettingen, remblokken en koppelingsplaten, tenzij zich hierin een fabricagefout voordoet.

  8. Voorvorken worden niet gedekt door deze garantie, aangezien deze onderhevig zijn aan slijtage (met name steenslagschade aan de binnenste vorkbuizen).

  9. De uitlaatdempers van de motorfiets worden gegarandeerd gedurende een periode van 12 maanden, vanaf het moment waarop de algemene garantie op de motorfiets ingaat. Gedurende deze periode van 12 maanden, worden inwendige corrosie of vervorming van de inwendige uitlaatschotten uitgesloten van deze garantie. Na deze periode van 12 maanden, worden de geluiddempers van de motorfiets uitgesloten van deze garantievoorwaarden.

  10. Overige onderdelen die zijn uitgesloten van deze garantie zijn zittingen, bagagehouders, lakwerk, chroom, gepolijste aluminium onderdelen of afwerkingsdelen die verouderd zijn door normale slijtage of gebrek aan juist onderhoud.

  *Onder ondoelmatig gebruik wordt verstaan gebruik dat niet overeenstemt met de aanbevelingen in het hoofdstuk 'hoe uw motorfiets te berijden' uit de gebruikershandleiding en enig gebruik dat ingaat tegen de waarschuwingen in diezelfde handleiding. In aanvulling hierop wordt onder ondoelmatig gebruik onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan enig gebruik van de motorfiets anders dan wat wordt gezien als normaal weggebruik.

  11. Accu's worden gegarandeerd tot 12 maanden na de originele aankoopdatum. Na deze periode van 12 maanden, wordt de accu uitgesloten van deze garantie. Deze garantie geldt uitsluitend voor accu's die zijn besteld via een erkende Triumph-dealer.

  12. Deze garantie dekt geen machines die voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

  13. Deze garantie dekt geen defecten die niet binnen tien dagen na ontdekking van het defect aan een erkende dealer zijn gemeld.

  14. Deze garantie dekt geen machines die niet op juiste wijze zijn gesmeerd, of waarin onjuiste brandstoffen of smeermiddelen zijn gebruikt.

  15. Wanneer een garantieclaim noodzakelijk is, accepteren Triumph Motorcycles en zijn erkende dealers geen aansprakelijkheid voor het verlies van gebruik, ongemakken, verlies van tijd, zakelijke verliezen of overige incidentele verliezen of gevolgschade.

  Deze garantie zal worden geïnterpreteerd aan de hand van het Britse recht en eventuele onduidelijkheden in deze garantiebepalingen zullen worden onderworpen aan de jurisdictie van de Engelse rechtbanken.

  Geen verklaringen, voorwaarden, voorstellingen, beschrijvingen of garantiebepalingen die anderszins zijn opgenomen in enige catalogus, reclame-uiting of overige publicatie kunnen worden uitgelegd als een uitbreiding van, variatie op of opheffing van enige bepaling in dit document. Triumph Motorcycles behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of verbeteringen aan te brengen aan enig model of machine, zonder dat dit de verplichting oproept hetzelfde te doen op al verkochte machines. Deze garantiebepalingen hebben geen invloed op uw wettelijke rechten.

  ONDERHOUDSGEGEVENS

  Uw rijplezier wordt verhoogd door de wetenschap dat uw machine wordt onderhouden conform de hoge standaards die worden vereist door Triumph Motorcycles Limited. Het is mogelijk dat uw motorfiets frequenter onderhoud behoeft wanneer deze in zwaardere klimaten of onder zwaardere omstandigheden wordt gebruikt, of wanneer deze wordt gebruikt voor korte ritjes met veel starts en stops. Overige informatie is verkrijgbaar via uw erkende Triumph-dealer.

  Het eerste onderhoud dient te worden uitgevoerd na 800 kilometer/1 maand, afhankelijk van wat het eerst voorvalt.

  VERZORGING VAN UW MOTORFIETS

  Triumph Motorcycles heeft uiterste zorg betracht bij de keuze van materialen, de galvanisatie- en laktechnieken om zijn klanten te voorzien van een kwalitatief hoogstaande cosmetische afwerking die gepaard gaat met een hoge duurzaamheid. Motorfietsen worden echter veelal gebruikt onder ongunstige omgevingsomstandigheden, waarin het essentieel is dat de motorfiets wordt gewassen en gedroogd en dat verloren smeermiddelen worden vervangen, zodat verkleuring van met name gegalvaniseerde en onbehandelde metalen oppervlakken wordt voorkomen. Uw dealer kan u, indien nodig, hierover nader informeren en adviseren. Uiteindelijk is het uiterlijk van uw machine sterk afhankelijk van de verzorging die hij krijgt.