Privacy- en cookiebeleid

  Opgesteld: 4 november 2015

  Laatste aanpassing: 4 november 2015

  In deze kennisgeving betreffende ons privacybeleid zetten wij uiteen op welke wijze TriumphMotorcycles (Triumph Motorcycles Limited, Ashby Road, Measham, Swadlincote, Derbyshire. DE12 7JP) uw persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en beheert.

  Verzamelde gegevens

  Wij verzamelen gegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze online diensten en, in sommige gevallen, ook op papier (bijv. wanneer u bij een dealerbedrijf een formulier invult of wanneer u onze stand bezoekt op een beurs). Wij verzamelen gegevens als uw naam, adres en contactgegevens. Daarnaast kunnen wij overige persoonlijke gegevens verzamelen wanneer deze relevant zijn voor de door u aangevraagde diensten (bijv. kunnen wij u naar uw leeftijd vragen wanneer u een testrit aanvraagt). Informatie over het gebruik van de website wordt verzameld via cookies (zie ook de onderstaande paragraaf over cookies voor meer details). Bij gelegenheid kunnen wij u uitnodigen een enquête in te vullen.

  Daarnaast verzamelen wij gegevens over u met betrekking tot de artikelen die wij publiceren. Dit geurt echter uitsluitend wanneer u ons deze gegevens zelf heeft toegezonden en heeft toegestemd in het gebruik ervan.

  Voor onze online diensten die worden gehost in het VK, zullen wij bij het verwerken van uw gegevens voldoen aan de Britse wet op de bescherming van persoonsgegevens (Data Protection Act 1998). Wanneer gegevens fysiek worden verzameld in een land buiten het VK, zullen wij ernaar streven te voldoen aan de wettelijke vereisten van het betreffende land.

  Let op: persoonlijke gegevens die worden verzameld via de Amerikaanse website, TriumphMotorcycles.com, worden verzameld en opgeslagen in de VS. Wanneer u een formulier invult, of op enige andere wijze persoonlijke gegevens verstrekt via dit deel van onze site, dan worden uw gegevens verwerkt overeenkomstig de privacywetgeving in de VS.

  Hoe wij uw gegevens gebruiken

  Wij gebruiken uw gegevens op de volgende manieren:

  • Om u gebruik te laten maken van de diensten die u heeft aangevraagd
  • Wij gebruiken uw feedback om onze dienstverlening en producten te verbeteren
  • Wanneer u ons hiervoor uw toestemming heeft verleend, slaan wij uw gegevens op en sturen wij u Triumph-marketingberichten
  • Wij kunnen gebruik maken van uw gegevens om uw bezoek aan onze online diensten te personaliseren
  • Wij kunnen gebruik maken van uw gegevens door contact met u op te nemen voor research
  • Wij kunnen u vragen aan een klanttevredenheidsonderzoek deel te nemen wanneer u een product of dienst van ons heeft afgenomen

  Met wie wij uw gegevens delen

  Wij kunnen uw gegevens delen met de volgende partijen:

  • Externe marketingbedrijven die op ons verzoek marketingactiviteiten uitvoeren
  • Externe onderzoeksbureaus die op ons verzoek onderzoeken uitvoeren
  • Externe gegevensverwerkers die wij aanstellen om voor ons bepaalde werkzaamheden uit te voeren
   • Onze erkende dealerbedrijven en distributeurs (bijvoorbeeld voor het boeken van een testrit)
   • Overige Triumph-bedrijven of dochterondernemingen (inclusief alle bedrijven die onder gemeenschappelijk beheer of eigendom vallen)

  Wij maken ook gebruik van een externe e-mailservice, geboden door Survey Gizmo. Wij gebruiken deze dienst als ondersteuning voor ons marktonderzoek – hun privacybeleid is te vinden via http://www.surveygizmo.com/privacy/ (inclusief informatie over het gebruik van cookies). In dit privacybeleid geldt Triumph als een gebruiker van het systeem en u als iemand die reageert op onze onderzoeken.

  Wij staan overige bedrijven niet toe via onze online diensten gegevens te verzamelen waardoor u persoonlijk identificeerbaar bent, tenzij dit noodzakelijk is om te voorzien van een dienst die u heeft aangevraagd.

  Marketing

  Wij spannen ons in om uitsluitend contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden wanneer u ons heeft gevraagd dit te doen. Wij zullen u vooraf toestemming vragen om u marketingmateriaal te mogen zenden. Bovendien krijgt u de mogelijkheid u af te melden van deze marketingberichten wanneer wij contact met u opnemen. Wanneer wij hierbij een fout begaan en u ons daarover wilt informeren, kunt u schrijven naar:

  Marketing Department,

  Triumph Motorcycles Limited,

  Normandy Way,

  Hinckley,

  Leicestershire.

  LE103BZ.

  Verenigd Koninkrijk

  Hoe u toegang krijgt tot uw gegevens en hoe u deze kunt wijzigen in het geval van fouten

  U heeft het recht een kopie aan te vragen van de gegevens die wij over u bewaren. Daarnaast willen wij graag zeker zijn dat deze informatie up-to-date en correct is; u kunt ons vragen eventuele onjuiste informatie te wijzigen of te verwijderen.

  Sommige van onze online diensten bieden u de mogelijkheid in te loggen, de gegevens in te zien die wij over u bewaren en hierin wijzigingen aan te brengen. Een andere mogelijkheid is dat u contact met ons opneemt via het bovenstaande adres.

  Overige rechten

  Daarnaast heeft u het recht:

  • ons te vragen waar wij uw gegevens bewaren
  • ons te vragen hoe wij uw gegevens verwerken
  • ons te vragen om te stoppen met het gebruik van uw gegevens wanneer u hierdoor ongemak ondervindt

  Overige websites

  Onze websites en online diensten kunnen koppelingen bevatten naar overige websites. Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op officiële Triumph online diensten en activiteiten. Denk eraan, dat u het betreffende privacybeleid leest, wanneer u overige websites bezoekt.

  Let op: dit privacybeleid is niet van toepassing op de site Triumph Motorcycles Repair and Maintenance Information (RMI); voor deze site geldt een afzonderlijk privacybeleid.

  Cookies en overige trackingtechnologieën

  Cookies

  Cookies zijn kleine bestandjes die worden opgeslagen op de computer van de gebruiker. Zij zijn ontwikkeld om een beperkte hoeveelheid gegevens op te slaan die specifiek is voor een bepaalde klant en website, en kunnen worden benaderd door hetzij de webserver of de computer van de klant. Hiermee is de server in staat een pagina te presenteren, die is afgestemd op een specifieke gebruiker. Het is ook mogelijk dat de pagina zelf een script bevat die de gegevens in de cookie 'kent’ en zo in staat is informatie van één bezoek aan de website (of gerelateerde site) mee te nemen naar het volgende bezoek.

  Triumph maakt geen gebruik van deze cookies om gegevens te verzamelen die u persoonlijk identificeerbaar maken. Wanneer u echter het gebruik van cookies via Triumph-websites wilt beperken of blokkeren, dan kunt u dit aangeven in de instellingen van uw browser. In de ‘Help’-functie van uw browser leest u hoe u dit doet.

  U kunt ook een bezoek brengen aan www.aboutcookies.org waar u uitgebreide informatie aantreft over hoe u dit kunt doen in een breed aanbod van browsers. Ook vindt u hier informatie over het verwijderen van cookies van uw machine en meer algemene informatie over cookies.

  Wanneer u beperkingen instelt voor het gebruik van cookies, kan dit van invloed zijn op de functionaliteit van onze online diensten.

  Let op: elke online dienst die gebruik maakt van cookies, moet voorzien zijn van een eigen cookiemelding. Cookielijsten:

  http://www.triumphmotorcycles.co.uk/global-content/website-cookies-used

  http://fortheride.com/privacy-cookie-policy/

  Pixel Tags

  Als onderdeel van onze online diensten kunnen wij gebruik maken van pixel tags. Pixel tags (ook wel clear GIFs, webbakens, of-pixels genoemd) zijn kleine codeblokjes op een webpagina die informatie kunnen verzamelen zoals:

  • het IP-adres (Internet Protocol) van het apparaat dat de pagina met de tag heeft geopend
  • de URL (Uniform Resource Locator) van de pagina waarop de pixel tag verschijnt
  • de tijd gedurende welke de pagina met de pixel tag is bekeken
  • het type van de browser dat de pixel tag heeft opgehaald en
  • de identificatienummers van cookies die deze server voorheen op de computer heeft geplaatst

  E-mailtracking

  Wanneer wij met u corresponderen via HTML-ondersteunende e-mail, kunnen wij gebruik maken van 'format sensing’ technologie, waarmee pixel tags in staat worden gesteld ons te laten weten of u ons e-mailbericht heeft ontvangen en geopend.

  In e-mailberichten die wij u sturen kunnen wij gebruik maken van unieke hyperlinks; hiermee kunnen wij nagaan of deze e-mailberichten zijn geopend en beantwoord.

  Niet volgen (browserinstelling)

  Onze online diensten herkennen op dit moment nog geen 'niet volgen'-signalen.

  Wijzigingen aan ons privacybeleid

  Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid te herzien. Eventuele wijzigingen worden opgenomen in een geüpdatet beleid en gepubliceerd op deze pagina.