Skip to main content

TRIUMPH MOTORCYCLES PRIVACYBELEID EN KENNISGEVING OMTRENT COOKIES

We verzoeken u dit privacybeleid aandachtig door te lezen. Hierin vindt u belangrijke informatie over wie wij zijn, hoe en waarom we persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan en gebruiken, uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe u contact met ons en de toezichthoudende autoriteiten kunt opnemen wanneer u een klacht heeft.

We kunnen dit privacybeleid periodiek wijzigen. We laten u weten wanneer het beleid voor het laatst is bijgewerkt, zodat u het kunt doornemen als er wijzigingen zijn aangebracht sinds uw laatste bezoek. Privacybeleid voor het laatst gewijzigd op: 11 mei 2018

Wie wij zijn

Triumph Motorcycles Group Limited (Triumph Motorcycles Limited, Ashby Road, Measham, Swadlincote, Derbyshire DE12 7JP, Verenigd Koninkrijk) verzamelt, gebruikt en is verantwoordelijk voor bepaalde persoonlijke gegevens over u. Dit doen wij in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die van toepassing is in de Europese Unie (met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk).

 

Informatie die wij verzamelen

Wij verzamelen informatie over u wanneer u onze online diensten gebruikt, wanneer u producten of diensten bij ons koopt, en in sommige gevallen ook op papier (bijvoorbeeld wanneer u een formulier invult bij een dealerbedrijf of wanneer u onze stand op een beurs bezoekt). Als u ons informatie geeft, verzamelen we de volgende gegevens: uw naam, adres en contactgegevens. Daarnaast kunnen wij overige persoonlijke gegevens verzamelen wanneer deze relevant zijn voor de door u aangevraagde diensten (we kunnen bijvoorbeeld naar uw leeftijd of rijbewijsgegevens vragen als u een testrit aanvraagt).

 

Informatie verzameld via andere bronnen

We verkrijgen tevens als volgt persoonlijke informatie van andere bronnen:

Informatie over het gebruik van websites wordt verzameld via cookies (zie de onderstaande paragraaf over cookies voor meer informatie).

Triumph dealerbedrijven geven ons uw contactgegevens als u heeft aangegeven dat u informatie of diensten van ons wilt ontvangen, met inbegrip van de aankoop van een motorfiets.

We kunnen openbare gegevensbronnen gebruiken, bijvoorbeeld ter ondersteuning van de functionaliteit (zoals verificatie) op de website en/of om de informatie die wij hebben correct te houden. We kunnen bijvoorbeeld contact opnemen met de RDW om te controleren of onze gegevens over de eigenaar correct zijn.

 

Let op: Persoonlijke gegevens die worden verkregen via de Amerikaanse website, TriumphMotorcycles.com, worden verzameld en opgeslagen in de VS. Als u een formulier invult of op andere wijze persoonlijke informatie opgeeft in dit deel van onze site, worden uw gegevens verwerkt in overeenstemming met de Amerikaanse wetgeving inzake privacy.

Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken

Wij gebruiken uw gegevens op de volgende manieren:

 

 • Om u gebruik te laten maken van de diensten die u heeft aangevraagd.
 • Om inzicht te krijgen in het gebruik van onze dienst en website.
 • Om onze diensten en producten naar aanleiding van uw feedback te verbeteren.
 • Wanneer u ons hiervoor uw toestemming geeft, slaan wij uw gegevens op en sturen wij u Triumph-marketingberichten.
 • Wij kunnen uw gegevens gebruiken om uw bezoek aan onze online diensten te personaliseren.
 • Wij kunnen uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen voor onderzoek.
 • Wij kunnen u vragen aan een klanttevredenheidsonderzoek deel te nemen wanneer u een product of dienst van ons heeft gekocht.
 • Wanneer u een motorfiets koopt, kunnen we uw gegevens aan een derde doorgeven die u aanvullende diensten kan aanbieden, zoals uitgebreide garanties en verzekeringen (zie het gedeelte 'met wie we uw persoonlijke gegevens delen' hieronder).
 • We kunnen tevens artikelen publiceren met informatie die over u is verzameld. Dit gebeurt echter alleen als u zelf de informatie aan ons heeft gestuurd of toestemming heeft gegeven voor het gebruik ervan.
 • Bij gelegenheid kunnen wij u uitnodigen een enquête in te vullen.

Met wie wij uw gegevens delen

We kunnen uw gegevens delen met de volgende externe leveranciers, die door Triumph zijn geselecteerd:

 

 • Derden die uw informatie nodig hebben om ervoor te zorgen dat wij de producten kunnen leveren die u heeft besteld.
 • Marketingbureaus die namens ons marketingactiviteiten uitvoeren.
 • Onderzoeksbureaus die namens ons onderzoek uitvoeren.
 • Door ons gekozen gegevensverwerkers die namens ons werk uitvoeren.
 • Aanbieders van diensten voor motorfietsen (zoals verzekeringsmaatschappijen, garantie-aanbieders en wegenwachtdiensten) om u de diensten te leveren die u heeft gekocht of aangevraagd.
 • Onze geautoriseerde dealerbedrijven en distributeurs (bijvoorbeeld wanneer u een testrit boekt of een motorfiets koopt).
 • Overige bedrijven of dochterondernemingen in de Triumph Motorcycles Group (inclusief alle bedrijven die onder gemeenschappelijk beheer of eigendom vallen).

 

Tevens kunnen we externe e-maildiensten gebruiken om namens ons marktonderzoek uit te voeren. Een van de bedrijven die wij gebruiken, is Survey Gizmo. Het privacybeleid (en de informatie over cookies) van dit bedrijf is beschikbaar op http://www.surveygizmo.com/privacy/. Het privacybeleid dekt Triumph als gebruiker van het systeem en u als een persoon die aan onze enquêtes deelneemt.

Wij doen al het mogelijke om te verzekeren dat al onze derden binnen de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd. In sommige gevallen kan het gebruik van uw gegevens buiten de EER echter noodzakelijk zijn. Raadpleeg 'Overdracht van uw gegevens buiten de EER' voor meer informatie, waaronder hoe wij uw persoonlijke gegevens beveiligen.

Wij staan andere bedrijven niet toe via onze online diensten gegevens te verzamelen waarin u persoonlijk identificeerbaar bent, tenzij dit noodzakelijk is om te voorzien in een dienst die u heeft aangevraagd.

We delen uw persoonlijke gegevens met gerechtelijke instanties of andere autoriteiten indien vereist volgens het toepasselijke recht.

Uw persoonlijke gegevens worden niet met derden gedeeld of aan hen verkocht.

 

Of u ons informatie moet geven, en zo ja waarom

Wij hebben uw naam, adres en afleveradres nodig om ons in staat te stellen de artikelen te leveren die u van ons heeft gekocht.

Wij vragen uw telefoonnummer om te zorgen dat dealerbedrijven u de testritten kunnen bieden die u heeft aangevraagd. Uw rijbewijsgegevens zijn nodig voor hetzelfde doel.

U moet uw e-mailadres opgeven wanneer u heeft aangegeven dat u onze nieuwsbrief, productinformatie of marketinginformatie wilt ontvangen, met daarbij promo-informatie, per e-mail.

 

Hoelang wij uw persoonlijke gegevens bewaren

Wij bewaren uw naam, adres, contactgegevens en voertuigidentificatienummer(s) gedurende de levensduur van de motorfiets die u heeft gekocht, of totdat u ons op de hoogte stelt dat u deze heeft verkocht. We kunnen de informatie tevens bewaren om aan onze wettelijke plichten te voldoen, op vragen te reageren en eventuele geschillen op te lossen en aan onze gerechtvaardigde belangen te voldoen.

We behouden uw contactgegevens voor marketing totdat u ons laat weten dergelijke informatie niet meer van ons te willen ontvangen of totdat u gedurende een periode van 18 (achttien) geen interactie heeft gehad met Triumph.

 

Overdracht van uw gegevens buiten de EER

Wanneer Triumph Motorcycles persoonlijke gegevens deelt met een derde partij buiten de EER voeren we interne controles uit en volgen we maatregelen zoals goedgekeurd door de Europese Commissie voor toereikende overdracht van de gegevens.

Door middel van de interne controles wordt bepaald of het land door de Europese Commissie is goedgekeurd als land met grotendeels gelijkwaardige wetgeving omtrent gegevensbeveiliging, of dat er een programma wordt gevolgd zoals het EU-VS-privacyschild, dat de Europese Commissie toereikend acht. Meer informatie over de beveiliging die door de Europese Commissie in overweging is genomen, vindt u hier.

 

Uw rechten

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming heeft u een aantal belangrijke rechten in verband met uw persoonlijke gegevens. Deze omvatten het recht uw eerder gegeven toestemming in te trekken, het recht op inzage in uw persoonlijke gegevens, het recht op rectificatie van foute gegevens en aanvulling van onvolledige gegevens, en in bepaalde gevallen het recht op vergetelheid, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens en het recht op dataportabiliteit om persoonsgegevens over te dragen naar een andere organisatie.

Meer informatie over elk van deze rechten, met inbegrip van de omstandigheden waarbij ze kunnen worden toegepast, is beschikbaar bij de autoriteit voor gegevensbescherming. [DPA Index]

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, dient u een schriftelijk aanvraag in bij:

 

Marketing Department,

Triumph Motorcycles Limited,

Normandy Way,

Hinckley,

Leicestershire.

LE10 3BZ.

Verenigd Koninkrijk

 

Geef ons voldoende informatie om u te kunnen identificeren, geef ons bewijs van uw identiteit en adres en laat ons weten op welke informatie uw aanvraag betrekking heeft.

Als u zich wilt afmelden voor nieuwsbrieven, serviceaankondigingen of marketing die u van ons per e-mail ontvangt, kunt u tevens de optie ‘unsubscribe’ (afmelden) gebruiken, onderaan deze e-mails. Het duurt maximaal 7 (zeven) werkdagen voordat deze wijziging is doorgevoerd. Als u zich tijdens een reclamecampagne afmeldt, kunt u e-mails blijven ontvangen totdat de campagne is afgelopen.

 

Uw persoonlijke gegevens veilig houden

We ondernemen alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig en beveiligd worden behandeld. Toegang tot uw persoonlijke gegevens is beperkt tot alleen diegenen die hiervan om zakelijke redenen op de hoogte moeten zijn. Alle derden met wie wij werken, zijn vereist geschikte maatregelen te hebben getroffen voor de beveiliging van uw gegevens.

Daarnaast hebben we procedures in werking gesteld voor de behandeling van vermoedelijke inbreuken op de gegevensbeveiliging. In geval van een vermoedelijke inbreuk op de beveiliging wordt u hiervan op de hoogte gebracht indien dit wettelijk verplicht is.

Ga naar www.getsafeonline.org voor gedetailleerde informatie over hoe u uw gegevens, computers en apparaten tegen fraude, diefstal van identiteit, virussen en tal van andere online problemen kunt beschermen. Get Safe Online wordt ondersteund door de Britse overheid en leidinggevende bedrijven.

 

Klachten indienen

Wij hopen dat we al uw vragen en problemen over ons gebruik van uw gegevens kunnen oplossen.

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming heeft u tevens het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in het land van de Europese Unie waar u werkt, gewoonlijk woont of waar zich de vermeende inbreuk op de wetten inzake gegevensbescherming heeft voorgedaan. In het VK is de toezichthoudende autoriteit de 'Information Commissioner', met wie contact kan worden opgenomen via https://ico.org.uk/concerns/ of telefonisch op 0044 303 123 1113.

 

Overige websites

Onze website en online diensten kunnen links naar andere websites bevatten. Dit privacybeleid is van toepassing op officiële online diensten en evenementen van Triumph. Wanneer u andere websites bezoekt, wordt u aanbevolen het privacybeleid van die site te lezen.

 

Let op: Dit privacybeleid is niet van toepassing op de site Triumph Motorcycles Repair and Maintenance Information (RMI); voor deze site geldt een afzonderlijk privacybeleid.

 

Cookies en overige trackingtechnologieën

 

Cookies

 

Cookies zijn kleine bestandjes die op de computer van een gebruiker worden opgeslagen. Ze bevatten een kleine hoeveelheid gegevens die specifiek betrekking hebben op een bepaalde client en website en kunnen worden geopend door de webserver of de clientcomputer. Aan de hand van deze gegevens kan de server een pagina weergeven die op een bepaalde gebruiker is afgestemd. De pagina kan ook een script bevatten dat gebruikmaakt van de gegevens in de cookie gebruikt om zodoende informatie over een bezoek aan de website (of hieraan gerelateerde site) op de volgende bezoeken toe te passen.

 

Triumph gebruikt geen cookies om persoonlijk identificeerbare informatie over u te verzamelen. U kunt de cookies die zijn ingesteld door de websites van Triumph indien gewenst beperken of blokkeren via de instellingen in uw browser. Raadpleeg de Help-functie in uw browser voor instructies.

 

Of ga naar www.aboutcookies.org voor gedetailleerde informatie en instructies voor een groot aantal browsers. Hier vindt u tevens informatie over hoe u cookies van uw apparaat kunt verwijderen en algemene informatie over cookies.

 

Wanneer u beperkingen instelt voor het gebruik van cookies, kan dit van invloed zijn op de functionaliteit van onze online diensten.

 

Elke online dienst die cookies gebruikt, moet voorzien zijn van een eigen cookiemelding. Cookielijsten:

 

http://www.triumphmotorcycles.co.uk/global-content/website-cookies-used

http://fortheride.com/privacy-cookie-policy/

 

Pixel Tags

Als onderdeel van onze online diensten kunnen wij gebruikmaken van pixel tags. Pixel tags (ook wel clear GIFs, webbeacons, of -pixels genoemd) zijn kleine codeblokjes op een webpagina die informatie kunnen verzamelen zoals:

 

 • het IP-adres (Internet Protocol) van het apparaat dat de pagina met de tag heeft geopend,
 • de URL (Uniform Resource Locator) van de pagina waarop de pixel tag verschijnt,
 • de tijd gedurende welke de pagina met de pixel tag is bekeken,
 • het type van de browser die de pixel tag heeft opgehaald, en
 • de identificatienummers van cookies die deze server voorheen op de computer heeft geplaatst.

 

E-mailtracking

Wanneer wij met u corresponderen via HTML-ondersteunende e-mail, kunnen wij gebruikmaken van 'format sensing’ technologie, waarmee pixel tags in staat worden gesteld ons te laten weten of u ons e-mailbericht heeft ontvangen en geopend.

In e-mailberichten die wij u sturen, kunnen wij gebruikmaken van unieke hyperlinks; hiermee kunnen wij nagaan of deze e-mailberichten zijn geopend en beantwoord.

 

Niet volgen (browserinstelling)

Onze online diensten herkennen op dit moment nog geen 'niet volgen'-signalen.