Skip to main content

Voorwaarden

 

ACTIEVOORWAARDEN: WIN EEN TRIUMPH KLEDINGCHEQUE TER WAARDE VAN €500,-

 

Deze actievoorwaarden prevaleren in geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie met andere uitingen, inclusief reclame of promotiemateriaal. Invoer-/claiminstructies worden geacht deel uit te maken van de algemene voorwaarden en door deelname worden alle aanvragers geacht de algemene voorwaarden te hebben aanvaard en ervan op de hoogte te zijn. Bewaar een kopie voor uw informatie.

1.  Promotor: Triumph Motorcycles B.V.

2.  Promotieperiode: De actie  loopt van  15 april 2019 tot 16 juni 2019.

3.  Deelname staat open voor inwoners van Nederland en Belgie vanaf 18 jaar oud en moet in het bezit zijn van een volledig en geldig motorrijbewijs. Triumph Motorcycles valideert het rijbewijs van de winnaar.  De actie sluit TRIUMPH MOTORCYCLES B.V.-werknemers en de naaste familieleden van de Organisator, zijn agenten, leveranciers of iemand anders die beroepshalve bij de actie betrokken is, uit.  De prijsuitreiking is onderworpen aan alle lokale wetten en voorschriften waar deze worden aangeboden.

4.  Instructies voor deelname: Vraag een testrit aan bij een erkende Triumph-dealer in Nederland of Belgie op een Triumph Modern Classic motorfiets*  via het online aanvraagformulier voor een testrit en uw naam wordt automatisch opgenomen voor de prijsvraag. Deelnemers mogen slechts  1 maal deelnemen.

5.  Selectie van de winnaar:  De winnaars worden willekeurig gekozen uit alle aanvragen voor testritten op een Triumph Modern Classic motorfiets binnen de actieperiode.  Als een winnaar de prijs niet aanvaardt , wordt zijn deelname  ongeldig verklaard en zal er een verdere trekking plaatsvinden.  Dit proces wordt herhaald tot er één winnaar wordt getrokken.

6. De winnaars worden door Triumph Motorcycles B.V.op de hoogte gebracht in de vorm van een schriftelijke, elektronische of gesproken communicatie en krijgen een deadline om binnen 72 uur te reageren.

7.  Prijs: De prijsbestaat uit een kledingcheque voor Triumph kleding ter waarde van € 500,- .

8.  De winnaar wordt op 28 juni 2019 voor 17.00 uur op de hoogte gebracht. 

9. Geen aankoop nodig. Eén inzending per persoon.

10.Alle afbeeldingen zijn uitsluitend ter illustratie.

11.Algemeen: De volledige namen en landen van de winnaars zijn op aanvraag beschikbaar voor een periode van 3 (drie) maanden.  Voor de naam van de winnaar kunt u na 28 juni 2019 contact opnemen met Triumph Motorcycles B.V.

12. Publicatie van de inzendingen van prijswinnaars: Door deel te nemen aan de Promotie gaat de deelnemer ermee akkoord dat zijn inzending naar eigen goeddunken kan worden gepubliceerd op de social media platforms van de Organisator, waaronder Facebook, Instagram en Twitter en in andere media, waaronder persberichten.  Deelname aan de prijsvraag  betekent acceptatie van alle publiciteitsactiviteiten als gevolg van het winnen van een prijs.  Weigering om deel te nemen aan een door de Organisator geadviseerde redelijke publiciteitsactiviteit geeft de Organisator het recht om de prijs in te trekken en elders toe te kennen.  Publiciteit met betrekking tot deze prijsvraag omvat minimaal de vrijgave van de naam van de winnaar aan degenen die contact opnemen met de Organisator om de naam van de winnaar te verkrijgen.

13. De prijs is niet overdraagbaar en mag niet worden verkocht of geadverteerd voor verkoop.  Als een winnaar het aanbod van de Triumph kleingcheque t.w.v. € 500,- weigert, wordt de inzending ongeldig verklaard en wordt een verdere trekking gemaakt. Dit proces wordt herhaald tot er één winnaar wordt getrokken.

14. Er wordt geen geld of een andere alternatieve prijs verstrekt.  Als een winnaar het aanbod van de Triumph kledingcheque t.w.v. €500,-  weigert, wordt de inzending ongeldig verklaard en wordt een verdere trekking gemaakt. Dit proces wordt herhaald tot er één winnaar wordt getrokken.

15. De promotor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen of claims die voortvloeien uit deelname aan de promotie of het accepteren van de prijs. Dit heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de gebruiker.

16. De gebruiker is verantwoordelijk voor alle kosten en uitgaven in verband met de deelname aan de actie, zoals de kosten voor toegang tot het internet en de reiskosten naar de dealer .  De Triumph kledingcheque moet binnen een periode van 3 maanden na ontvangst worden geactiveerd bij een officiele Triumph dealer.
17. Tenzij anders vereist door de wet, aanvaardt de Organisator geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor verloren, te late, beschadigde, gecorrumpeerde of verkeerd geadresseerde inzendingen of claims en is de Organisator niet verantwoordelijk voor te late of verkeerd geadresseerde levering van communicatie (e-mail of anderszins), behalve in het geval van opzet van de Organisator of zijn vertegenwoordigers.

18. Door deel te nemen aan deze actie gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden die op dat moment bindend worden tussen u en de Organisator.

19. Behalve in geval van overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid of fraude en voor zover wettelijk is toegestaan, sluiten de Organisator en de met hem gelieerde bedrijven en agenten aansprakelijkheid uit en alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit uitstel, annulering, vertraging of wijziging van de prijsdetails buiten de controle van de Organisator en voor elke handeling of verzuim van een derde leverancier.

Gegevensbescherming: Alle persoonlijke gegevens die in verband met de promotie worden verstrekt, worden verwerkt door de promotor en de aangewezen derde partijen voor het beheer en de administratie van de promotie en de prijs (indien van toepassing) en voor het controleren van de geschiktheid van elke deelnemer. De promotor zal geen persoonlijke gegevens voor andere doeleinden gebruiken zonder toestemming van de betreffende deelnemer. Door deel te nemen aan de promotie stemt elke deelnemer in met het gebruik van zijn of haar persoonlijke gegevens in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. Klik hier voor het privacybeleid van Triumph.

Onder de Triumph Modern Classics vallen de volgende motorfietsen: Street Twin, Street Cup, Street Scrambler, Bonneville T100, Bonneville T120, Bonneville T120 Black, Speed Twin, Thruxton 1200, Thruxton 1200 R, Bobber, Bobber Black, Bonneville Speedmaster, Scrambler 1200 XC & Scrambler 1200 XE