Skip to main content

My triumph app

Scrambler 1200 McQueen Edition
My Triumph app

De 'My Triumph'-app is gratis beschikbaar voor iOS™ en Android™.

De 'My Triumph' app levert de aangesloten navigatiefunctie.  De navigatie, de routeplanner, de eindbestemming en honderden miljoenen plaatsen en bedrijven worden allemaal door de rijder bestuurd via de app.

De rijder kan zijn route registreren, samenvattingen van de rit bekijken aan het einde van elke reis, inclusief kaartweergave van de rit, afstand, tijd en gereden motor en deze direct vanuit de app met zijn vrienden delen.

De speciale 'My Garage'-functie geeft belangrijke informatie over de motorfiets wanneer deze is aangesloten via een Bluetooth®-verbinding, waaronder de kilometerteller, het gemiddelde brandstofverbruik en de tijd/afstand tot de onderhoudsbeurt.

 

 

Veel gestelde vragen (FAQ)

 

Is het Triumph Connectivity-systeem beschikbaar voor mijn motorfiets?

Het My Triumph Connectivity-systeem is momenteel beschikbaar voor de Triumph Scrambler 1200 en Rocket 3-modellen, via de aanschaf van een optionele My Triumph Connectivity-module. Andere modellen worden aan deze lijst toegevoegd zodra ze beschikbaar komen.

Het My Triumph Connectivity-systeem is niet beschikbaar voor modellen zonder TFT-instrumenten.

Hoe verbind ik een apparaat met het My Triumph Connectivity-systeem?

De My Triumph Connectivity-module fungeert als een Bluetooth-router en beheert alle verschillende verbindingen met de motorfiets.

Alle verbindingen moeten worden gemaakt met de My Triumph Connectivity-module, in plaats van de afzonderlijke apparaten met elkaar te verbinden. Raadpleeg het My Triumph Connectivity-handboek voor volledige informatie over het aansluiten van een apparaat.

Ik kan geen apparaten aansluiten op  mijn Triumph-motorfiets?

Zorg ervoor dat het My Triumph Connectivity-systeem compatibel is met uw motorfiets en dat de accessoire My Triumph Connectivity-module door een erkende Triumph-dealer is geïnstalleerd. De dealer zorgt ervoor dat de software van het instrumentenpakket wordt bijgewerkt en correct is geconfigureerd om met Bluetooth te werken.

Zorg ervoor dat Bluetooth ingeschakeld en vindbaar is op alle externe apparaten en dat de apparaten binnen bereik zijn.

Bepaalde functies lijken niet correct te werken bij gebruik van het My Triumph Connectivity-systeem

Hoewel de draadloze Bluetooth- technologie een handige manier biedt om meerdere apparaten met elkaar te verbinden, hangt van alle apparaten af of deze elkaars signalen correct interpreteren.

Sommige telefoons kunnen problemen hebben met het verbinden met Bluetooth en niet alle functies zijn beschikbaar voor alle telefoons. Dit is afhankelijk van de specificaties en instellingen van de telefoon. Software- updates op telefoons kunnen de Bluetooth-connectiviteit en toegankelijkheid voor alle of sommige functies beïnvloeden.

Als apparaten geen verbinding kunnen maken of functies niet werken zoals verwacht, controleer dan eerst of ze allemaal correct zijn geïnstalleerd en geconfigureerd (zie My Triumph Connectivity-modulehandboek).

Een eerder gekoppeld apparaat heeft niet automatisch opnieuw verbinding gemaakt

Het kan tot 30 seconden duren voordat eerder verbonden apparaten automatisch opnieuw verbinding maken nadat het contact is uit- en weer ingeschakeld.

Controleer of het apparaat is ingeschakeld en zich binnen het bereik bevindt (raadpleeg de instructies van de fabrikant van het apparaat voor informatie over het verwachte bereik), als u langer dan 30 seconden hebt gewacht en er geen verbinding is gemaakt.

Controleer in het menu Gekoppelde apparaten of het betreffende apparaat in de lijst staat en of er een vinkje naast de naam staat. Herhaal het koppelingsproces als er geen vinkje staat. Als het apparaat aanwezig is  maar er geen vinkje staat, selecteert u het apparaat en kiest u "selecteren" om opnieuw verbinden te forceren.

Controleer, als er nog steeds geen verbinding tot stand wordt gebracht, of de instructies in het gebruikershandboek van de My Triumph Connectivity-module correct zijn opgevolgd en herhaal het proces indien nodig.

Waarom wordt mij toestemming gevraagd voor toegang tot verschillende functies op mijn telefoon?

We moeten uw toestemming vragen  voor toegang tot verschillende functionaliteiten op uw telefoon om sommige functies van het My Triumph Connectivity-systeem te kunnen gebruiken. Als er geen toestemming wordt gegeven werken sommige functies mogelijk niet correct.

Raadpleeg de instructies van de fabrikant van de telefoon voor meer informatie over hoe u deze machtigingen kunt aanpassen nadat deze zijn verleend of geweigerd.

Het instrumentenpakket toont me geen koppelingsverzoek nadat ik dat via mijn telefoon heb aangevraagd

De naam van een Bluetooth-apparaat moet tussen de 20 en 5 tekens lang zijn om succesvol te kunnen koppelen met het instrumentenpakket.

Als uw apparaatnaam minder dan 20 tekens en meer dan 5 tekens heeft en u uw mobiele apparaat nog steeds niet kunt koppelen aan uw motorfiets, raden we aan de My Triumph-applicatie te verwijderen en opnieuw te installeren.

 

Ik kan de Google Maps-app niet met mijn Triumph-motorfiets koppelen

Het My Triumph Connectivity-systeem is niet bedoeld om rechtstreeks met de Google Maps-app te communiceren. Download en gebruik de My Triumph- app (beschikbaar voor iOS en Android), die samen met Google is gebouwd.

De My Triumph-app herkent mijn e- mailadres niet als geldig adres

De autocorrectie van uw telefoon kan soms een extra spatie achter uw e- mailadres toevoegen wanneer u deze in het e-mailadres invoert. Probeer het opnieuw en zorg ervoor dat de spatie is verwijderd.

Wanneer ik een motorfiets toevoeg aan Mijn garage, kan ik mijn Triumph niet vinden in de lijst met beschikbare modellen

Gebruik de optie "Toevoegen via Triumph-VIN" om een Triumph- motorfiets toe te voegen aan Mijn garage. Raadpleeg het instructieboekje van uw motorfiets voor meer informatie over waar u uw VIN kunt vinden.

Alleen Triumph-motorfietsen kunnen op deze manier worden toegevoegd. Het invoeren van een VIN van een ander merk resulteert in een fout. Gebruik de optie "Handmatig toevoegen" voor andere motorfietsen.

Nadat ik mijn Android-apparaat aan het instrumentenpakket heb gekoppeld, verschijnt de motorfiets niet in het gedeelte Mijn garage van de app

Android-apparaten moeten na een succesvolle koppeling de motorfiets automatisch toevoegen aan het My Garage-gedeelte van de app. Meestal verschijnt de motorfiets meteen,  maar af en toe kan het even duren voordat deze aan My Garage is toegevoegd.

Als dit gebeurt raden we aan uw apparaat aangesloten te laten en 5 minuten te wachten totdat het koppelingsproces op de achtergrond is voltooid.

Navigatie werkt niet op mijn iPhone, maar alle andere functies werken wel correct

iOS-apparaten gebruiken twee Bluetooth-verbindingen: één voor muziek, oproepen en berichten, en één voor navigatie. Beide moeten verbonden zijn om de app en de navigatiefunctie te gebruiken. Zorg ervoor dat de iOS- koppelingsinstructies volledig zijn gevolgd, inclusief de fase waarbij de navigatie in de My Triumph-app wordt "ingeschakeld". Deze fase "inschakelen" maakt de tweede Bluetooth-verbinding en kan alleen worden voltooid na de hoofdkoppeling.

Het kan tot 45 seconden duren voor de fase "inschakelen" is voltooid, maar dit hoeft slechts eenmaal te worden uitgevoerd.

Zorg ervoor dat u zich niet in de menustructuur van het instrument bevindt voordat u navigatie inschakelt, zodat het verbindingsverzoek van de telefoon zichtbaar is op het instrumentenpakket. Druk op de knop "Home" op het rechter schakelblok om de menustructuur in of uit te gaan.

Raadpleeg het My Triumph Connectivity- handboek voor alle details van het verbindingsproces.

Als de verbindingen in de verkeerde volgorde worden voltooid (d.w.z. dat navigatie is ingeschakeld voordat de eerste koppeling is voltooid), lijkt de app verbonden te zijn, maar worden er geen gegevens overgedragen. Als u vermoedt dat er geen gegevens worden overgedragen, koppelt u beide apparaten los en herhaalt u de stappen die worden beschreven in het My Triumph Connectivity-handboek.

Ik kan in de My Triumph-app een route plannen, maar ik kan geen turn-by-turn begeleiding starten

Met de My Triumph-app kunt u een route plannen maar geen turn-by-turn begeleiding starten, tenzij een actieve verbinding met het My Triumph Connectivity-systeem wordt gedetecteerd.

Zorg ervoor dat het My Triumph Connectivity-systeem compatibel is met uw motorfiets en dat de accessoire My Triumph Connectivity-module door een erkende Triumph-dealer is geïnstalleerd. De dealer zorgt ervoor dat de software van het instrumentenpakket wordt bijgewerkt en correct is geconfigureerd om met Bluetooth te werken.

Zorg ervoor dat uw motorfiets ingeschakeld en binnen bereik is en dat de koppelingsinstructies in het My Triumph Connectivity-modulehandboek correct zijn opgevolgd. Herhaal indien nodig het koppelingsproces.

Kan ik de taal van de app en gesproken instructies wijzigen?

De My Triumph-app gebruikt de taal (en regio, in het geval van iOS) die is ingesteld in het besturingssysteem van uw telefoon om automatisch te bepalen welke taal moet worden weergegeven. Er worden 8 talen ondersteund: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Portugees, Nederlands en Zweeds. Als de taal van het besturingssysteem niet overeenkomt met een van deze 8 talen, werkt de app in het Engels.

Kan ik de stem van de gesproken instructies wijzigen?

Ja. De My Triumph-app gebruikt de text- to-speech-engine van de telefoon om de gesproken instructies te geven. Door de standaardstem in de menu's van het besturingssysteem te wijzigen, verandert de stem voor de gesproken instructies. Raadpleeg de instructies van de fabrikant van de telefoon voor het wijzigen van de stem voor gesproken tekst.

Dit is beperkt tot het selecteren van een stem in de taal die momenteel wordt gebruikt. Als de taal van het besturingssysteem van de telefoon bijvoorbeeld Frans is en u een stem uit de Duitse lijst selecteert, blijft de app met de standaard Franse stem spreken.

Ook Siri-stemmen op iOS worden momenteel niet ondersteund.

De My Triumph-app blijft vragen om toestemming voor toegang tot de locatie

Toegang tot uw locatie is vereist om navigatie mogelijk te maken. Zonder deze toegang is het niet mogelijk  om een route naar uw bestemming te berekenen of uw positie langs de route te bepalen.

De My Triumph-app blijft vragen om mijn toestemming voor toegang tot Bluetooth

Toegang tot Bluetooth is vereist om navigatie in te schakelen. Zonder deze toegang kan uw telefoon geen navigatie-instructies naar uw motorfiets sturen.

De verbinding tussen de My Triumph- app en het My Triumph Connectivity- systeem lijkt tijdens het gebruik weg te vallen

 
Zorg ervoor dat de telefoon voldoende is opgeladen en een mobiele dataverbinding heeft (inclusief dataroaming, indien van toepassing) voordat u een rit begint. Nadat de route in de My Triumph-app is gemaakt, wordt de gegevensverbinding alleen gebruikt om een nieuwe route te berekenen als u afwijkt van de momenteel geplande route.

De ingebouwde GPS van de telefoon wordt gebruikt om uw locatie tijdens de rit te bepalen (dit kost geen mobiel datagebruik). GPS-locatie is afhankelijk van een goede verbinding met een netwerk van satellieten. Als u  tijdens het rijden regelmatig het bericht 'Geen GPS-signaal' ontvangt, stop dan de motorfiets en probeer uw telefoon ergens anders te plaatsen met vrij zicht op de lucht.

Als u een Android-apparaat hebt, zorg  er dan voor dat batterijoptimalisatie voor de My Triumph-app is uitgeschakeld. Raadpleeg de instructies van de fabrikant van de telefoon voor meer informatie over het uitschakelen van batterijoptimalisatie.

De navigatie blijft proberen om mij terug te sturen naar het laatste navigatiepunt op een route met meerdere navigatiepunten

Bij het navigeren langs een route met meerdere navigatiepunten zal het My Triumph Connectivity-systeem proberen u naar de exacte locatie van elk navigatiepunt te brengen. Als u een navigatiepunt niet helemaal bereikt en doorrijdt naar het volgende navigatiepunt, zal het systeem proberen opnieuw een route naar het gemiste navigatiepunt te berekenen. Dit om te voorkomen dat per ongeluk naar het volgende navigatiepunt wordt geleid, terwijl de gebruiker in feite gewoon een afslag naar het oorspronkelijke navigatiepunt had gemist.

Het systeem probeert maximaal 3 keer een route naar het gemiste navigatiepunt opnieuw te berekenen, op elk punt detecteert het een afwijking van de geplande route (meestal op een kruising). Bij de vierde afwijking berekent het een route naar het volgende navigatiepunt.

 

Mijn headset verschijnt niet in de zoeklijst wanneer ik probeer te koppelen met het My Triumph Connectivity- systeem

Zorg ervoor dat uw headset is ingeschakeld en in de modus 'detecteerbaar' staat en start vervolgens het zoekproces op de instrumenten opnieuw. Raadpleeg de instructies van de fabrikant van de headset om te controleren of uw apparaat detecteerbaar is.

Ik krijg de melding 'KOPPELING MISLUKT' op de instrumenten wanneer ik probeer om mijn headset aan te sluiten op het My Triumph Connectivity-systeem

Zorg ervoor dat de instructies in het My Triumph Connectivity-modulehandboek correct zijn opgevolgd en herhaal dit proces indien nodig.

Sommige headsets kunnen problemen hebben met het verbinden met Bluetooth en niet alle functies zijn beschikbaar voor alle koptelefoons. Dit is afhankelijk van de specificaties en instellingen van de headset. Voor een klein aantal headsets moeten de instellingen naar fabrieksinstellingen worden gereset voordat ze aan het My Triumph Connectivity-systeem kunnen worden gekoppeld.

Ik hoor geen geluid via mijn headset

Controleer eerst of de headset ingeschakeld en correct aangesloten is (zie My Triumph Connectivity- modulehandboek). Controleer of het volume op uw telefoon en het volume op uw headset beide op een geschikt niveau zijn ingesteld en of uw headset correct is gekoppeld met "bestuurder" of "passagier". Zorg ervoor dat uw headset is verbonden met de My Triumph Connectivity-module en niet rechtstreeks met uw telefoon.

Als u nog steeds geen geluid hoort, zorg er dan voor dat het geluid van uw telefoon wordt afgespeeld via de My Triumph Connectivity-module in plaats van via de telefoon zelf of een ander aangesloten apparaat.

Zorg ervoor dat het volume niet gedempt is op het instrumentenpakket.

Raadpleeg de instructies van de telefoonfabrikant voor informatie over het wijzigen van het volume en het bepalen welk apparaat moet worden gebruikt om audio af te spelen.

De intercommodus op mijn headset werkt niet wanneer ik het My Triumph Connectivity-systeem gebruik

Het My Triumph Connectivity-systeem heeft een intercomfunctie, waardoor communicatie tussen twee headsets die zijn aangesloten op de My Triumph Connectivity-module mogelijk is. De headsets hoeven niet van dezelfde headsetfabrikant te zijn.

De intercomknop op uw headset werkt mogelijk niet zoals verwacht als deze op de My Triumph Connectivity-module is aangesloten. Schakel in plaats daarvan de intercom in via het intercomvak op  de instrumenten.

Raadpleeg het My Triumph Connectivity- handboek voor meer informatie over het aansluiten van uw headsets en het inschakelen van de intercom.

Ik kan het volume van de koptelefoon niet regelen via het volumevenster van het instrumentenpakket

Als u het audiovolume niet vanaf de motorfiets kunt regelen, kan dit komen doordat uw koptelefoon deze functionaliteit niet ondersteunt. Als dit het geval is, moet u het volume rechtstreeks op het apparaat regelen.

Indien niet vereist, kan het volumevenster worden uitgeschakeld in de instellingen van de instrumentpakketten. Scrol in het zichtbare lademenu omlaag naar "Volume" en deselecteer. Hiermee wordt het vinkje verwijderd dat aangeeft dat het venster is uitgeschakeld. Als u het venster weer wilt inschakelen, volgt u dezelfde stappen als hierboven vermeld.

 

 

Mijn telefoon verschijnt niet in de zoeklijst wanneer ik probeer met het My Triumph Connectivity-systeem te koppelen

Zorg ervoor dat uw telefoon aan staat en zich in de "detecteerbare" modus bevindt en start vervolgens het zoekproces op de instrumenten opnieuw. Raadpleeg de instructies van de fabrikant van de telefoon om te controleren of uw apparaat detecteerbaar is.

Ik krijg de melding 'KOPPELING MISLUKT' op de telefoon wanneer ik probeer om mijn telefoon op het My Triumph Connectivity-systeem aan te sluiten

Zorg ervoor dat de instructies in het My Triumph Connectivity-handboek correct zijn opgevolgd en herhaal dit proces indien nodig.

Let op: het koppelen van de telefoon moet vanuit het instrumentpakket in plaats van vanuit de telefoon worden gestart. U moet op het instrumentenpakket in plaats van op uw telefoon naar uw motorfiets zoeken.

 

Verwachte meldingen worden niet op het instrumentenpakket ontvangen

Zorg ervoor dat de relevante meldingen in het Bluetooth-menu van het instrumentenpakket zijn ingeschakeld. Raadpleeg het handboek van My Triumph Connectivity-systeem voor meer informatie over het in- en uitschakelen van meldingen.

Zorg ervoor dat op iOS meldingen binnen de Bluetooth-verbinding zijn ingeschakeld. Raadpleeg de instructies van de fabrikant van de telefoon voor meer informatie over het in- en uitschakelen van meldingen.

Ik kan de Bluetooth-opties op mijn instrumentenpakket niet vinden

Zorg ervoor dat het My Triumph Connectivity-systeem compatibel is met uw motorfiets en dat de accessoire My Triumph Connectivity-module door een erkende Triumph-dealer is geïnstalleerd. De dealer zorgt ervoor dat de software van het instrumentenpakket wordt bijgewerkt en correct is geconfigureerd om met Bluetooth te werken.

Door apparaten via de Mijn Triumph connectiviteitsmodule aan de motorfiets te koppelen worden verschillende nieuwe vakken geïntroduceerd. Deze kunnen op dezelfde manier als andere laden met de joystick worden gebruikt. Zorg ervoor dat de Bluetooth-vensters worden weergegeven met behulp van het menu "Zichtbare vensters". Raadpleeg het handboek van My Triumph Connectivity-systeem voor meer informatie over toegang tot dit menu.

 

 

Bluetooth®-functionaliteit kan variëren als gevolg van hardware- en softwareversies van de Bluetooth- apparaten, individuele apparaatinstellingen, grootte avan het telefoonboek, opslagmethode en beschikbaar geheugen.

Software-updates op telefoons kunnen van invloed zijn op de functionaliteit en prestaties van de Bluetooth- connectiviteit.

Triumph kan geen enkele garantie bieden voor volledige functionaliteit tussen een Bluetooth-apparaat en de motorfiets.

Sommige functies worden mogelijk niet in alle markten volledig ondersteund.

Van de onderstaande apparaten is de kernfunctionaliteit getest met de Triumph Connectivity Module. Mogelijk zijn er apparaten die niet worden vermeld en die een beperkte functionaliteit toestaan.


Bluetooth geteste apparaten Telefoons

 • Samsung Galaxy A03
 • Samsung Galaxy A13
 • Samsung Galaxy A22
 • Samsung Galaxy A34
 • Samsung Galaxy A54
 • Samsung Galaxy A73
 • Samsung Galaxy S22
 • Samsung Galaxy S22 Ultra
 • Samsung Galaxy S23
 • Samsung Galaxy S23 Ultra
 • Samsung Galaxy S24
 • Samsung Galaxy S24 Ultra
 • Apple iPhone 12
 • Apple iPhone 12 mini
 • Apple iPhone 12 Pro
 • Apple iPhone 13
 • Apple iPhone 13 Pro
 • Apple iPhone 14
 • Apple iPhone 14 Pro
 • Apple iPhone 15
 • Apple iPhone 15 Pro
 • Apple iPhone 15 Pro Max

 

HEADSETS
 • Triumph Sena 50S 

Triumph behoudt zich het recht voor om de lijst met apparaten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

What3words

Triumph is de eerste motorfietsfabrikant ter wereld die gebruik maakt van what3words; een sterk verkoopargument voor het Triumph connected bike-aanbod,

U kunt het adres van 3 woorden voor een bepaalde plek vinden door op het what3words icoontje in de app te drukken en het icoontje naar het juiste vakje te slepen (hint: schakel naar satellietweergave om precies te zien welk 3m vakje correct is). Dit is ook een gemakkelijke manier om waypoints aan uw route toe te voegen.

U kunt ook adressen van 3 woorden vinden met behulp van de gratis what3words-app of internetkaart. Ook delen bedrijven en particulieren steeds vaker hun adres van 3 woorden om hen gemakkelijker te kunnen vinden (waarom doet u dit niet ook voor uw dealerschap?)