Skip to main content

PRIVACYBELEID

 

Welkom bij het Privacybeleid van Triumph. Uw privacy staat hoog op de agenda bij Triumph en we streven ernaar uw persoonsgegevens optimaal te beschermen.

Lees dit Privacybeleid zorgvuldig door. Hierin vindt u belangrijke informatie over wie wij zijn en hoe en waarom we uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan, gebruiken en delen, met inbegrip van onze websites en apps, waaronder de mobiele app My Triumph (‘App‘). Tevens worden hierin uw rechten beschreven met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u contact met ons of toezichthoudende autoriteiten kunt opnemen als u een klacht heeft.

Dit Privacybeleid wordt regelmatig gecontroleerd. Indien wijzigingen worden aangebracht, wordt u hiervan via onze website en/of e-mail op de hoogte gebracht.

Dit Privacybeleid werd op 11 mei 2018 gepubliceerd en is voor het laatst bijgewerkt op 29 juni 2022.

 

WIE WIJ ZIJN

Dit beleid is voor en namens Triumph Motorcycles Limited (geregistreerd onder nummer 01735844) in de UK, met statutaire zetel te Ashby Road, Measham, Swadlincote, Derbyshire, DE12 7JP, en zijn dochterondernemingen (tezamen de ‘Triumph Group‘ genoemd).

In dit beleid betekent (a) ‘Dochtermaatschappij‘ elke entiteit met directe zeggenschap, onder beheer van of in gemeenschappelijk beheer met Triumph Motorcycles Limited, en (b) ‘Beheer‘ betekent het economisch eigendom van meer dan 50% van het uitgegeven aandelenkapitaal van een bedrijf of met de wettelijke bevoegdheid voor beheer van het management van het bedrijf of om leiding te geven aan het management van het bedrijf; ‘Zeggenschap‘ wordt tevens als zodanig geïnterpreteerd.

Triumph Motorcycles Limited is de verantwoordelijke voor onze websites en onze apps, en voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven.

Van tijd tot tijd kan uw plaatselijke Triumph Group-bedrijf tevens de verantwoordelijke zijn voor uw persoonsgegevens voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven.

Alle verwijzingen in dit beleid naar Triumph, Triumph Motorcycles, Triumph Motorcycles Limited, ‘wij‘, ‘we‘, ‘ons‘ of ‘onze‘ en/of het bedrijf (indien van toepassing) omvat Triumph Motorcycles Limited en zijn dochterondernemingen (zoals hierboven gedefinieerd).

CONTACTGEGEVENS

Voor vragen over dit Privacybeleid of onze werkwijzen omtrent privacy kunt u als volgt contact opnemen met ons ‘Legal and Compliance Team‘:

Postadres: Legal and Compliance Team, Triumph Motorcycles Limited, Normandy Way, Hinckley, Leicestershire, LE10 3BZ, Verenigd Koninkrijk

E-mailadres: [email protected]

DE GEGEVENS DIE WE OVER U VERZAMELEN

Persoonsgegevens, of persoonlijke informatie, betekent alle informatie over een individu op basis waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd. Dit omvat geen gegevens waarin de identiteit van de persoon is verwijderd (anonieme gegevens).

We kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen. Dit zijn de volgende categorieën:

 • Identiteitsgegevens: voornaam, meisjesnaam, achternaam, gebruikersnaam of gelijksoortige identificatie, geboortedatum en geslacht
 • Contactgegevens: facturatieadres, bezorgadres, e-mailadres en telefoonnummers
 • Financiële gegevens: bankrekening- en betaalkaartgegevens
 • Transactiegegevens: gegevens over betalingen aan en van u en andere informatie over producten en diensten die u bij ons heeft gekocht
 • Technische gegevens: IP-adres (internetprotocol-adres), uw inloggegevens, browsertype en -versie, instelling van tijdzone en locatie, typen browserplug-ins, besturingssysteem en -platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt voor toegang tot deze website
 • Profielgegevens: gebruikersnaam, aankopen of bestellingen die door u zijn gemaakt, uw interesses, voorkeuren, aantal jaar dat u rijdt, voertuigidentificatiegegevens (met inbegrip van het VIN-nummer), informatie over uw motorfiets zoals VIN-nummer, merk en model van motorfiets, brandstofverbruik, motorgegevens, afstand tot leeg, kilometerstand en datum volgende servicebeurt, feedback en enquête-antwoorden
 • Gebruiksgegevens: informatie over hoe u onze website, producten en diensten gebruikt
 • Marketing- en communicatiegegevens: uw voorkeuren voor de ontvangst van marketing van ons en onze derde partijen en uw voorkeuren voor communicatie.
 • Openbare gegevensbronnen: informatie ter ondersteuning van websitefunctionaliteit, om te zorgen dat de informatie over de eigenaar correct is bij de RDW en ter ondersteuning van controles voor verificatie en/of fraude
 • Locatiegegevens: informatie over uw huidige locatie, uw geplande, bewaarde en afgelegde routes met inbegrip van een kaart van de route, de duur en de afgelegde kilometers.

We verzamelen, gebruiken en delen tevens ‘Geaggregeerde gegevens‘ zoals statistische of demografische gegevens voor andere doeleinden. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid uit persoonsgegevens, maar deze worden volgens de wet niet als persoonsgegevens beschouwd aangezien uw identiteit hierin niet wordt blootgegeven, direct noch indirect. Zo kunnen we uw verbruiksgegevens bijvoorbeeld samenvoegen met die van anderen om het percentage gebruikers te berekenen dat een bepaalde websitefunctie gebruikt. Indien we echter geaggregeerde gegevens combineren met of verbinden aan uw persoonsgegevens zodat hieruit direct of indirect uw identiteit kan worden geïdentificeerd, worden deze gecombineerde gegevens als persoonsgegevens behandeld en worden deze gebruikt overeenkomstig dit Privacybeleid.

Als klant van Triumph verzamelen we geen speciale categorieën van informatie over u zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming (dit omvat tevens gegevens over uw ras of etniciteit, geloofs- of filosofische overtuiging, seksleven, seksuele geaardheid, politieke meningen, lidmaatschap bij vakbond, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens). Tevens verzamelen we geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.

HOE WE DEZE INFORMATIE ONTVANGEN

We gebruiken verschillende methoden om informatie van en over u te verzamelen, met inbegrip van de volgende:

 Directe interacties met Triumph: U kunt ons informatie geven over uw identiteit of contact- en financiële gegevens door online formulieren in te vullen, per post, telefoon, door u aan te melden voor gebruik van onze apps of op een van onze evenementen of tijdens fabrieksbezoeken. Dit omvat persoonsgegevens die u ons geeft wanneer u:

 • een aanvraag indient voor onze producten of diensten;
 • producten van ons koopt via onze online diensten;
 • anderszins een contract met ons aangaat;
 • zich aanmeldt voor onze diensten of publicaties;
 • zich aanmeldt voor een account bij ons;
 • een verzoek indient voor ontvangst van marketingmateriaal;
 • deelneemt aan een wedstrijd, promotie of enquête;
 • deelneemt aan een van onze evenementen en/of conferenties;
 • gegevens met ons deelt via de sociale media-functies van onze websites of apps;
 • een vraag, verzoek of klacht indient; en
 • feedback geeft of contact met ons opneemt.

Bepaalde diensten die in onze apps beschikbaar zijn, gebruiken Locatiegegevens die uw apparaten verzenden. U kunt deze functionaliteit op elk moment uitschakelen door de locatiediensten van onze apps uit te schakelen op uw apparaat. Als u deze diensten gebruikt, verwerken we uw locatiegegevens om die diensten aan u te kunnen leveren en om onze producten die gebruikmaken van locatie- en verkeersgegevens, waaronder onze functionaliteit voor kaarten, te verbeteren. U kunt op elk moment de instellingen voor locatiediensten op uw apparaat uitschakelen om te zorgen dat wij dergelijke gegevens niet meer verzamelen.

Wanneer u onze apps gebruikt om uw mobiele telefoon met een motorfiets te verbinden, via Bluetooth-connectiviteit of op andere wijze, kunnen we profielgegevens over u en uw motorfiets verzamelen.

Geautomatiseerde technologieën of interacties: Tijdens uw interacties met onze website verzamelen we automatisch technische gegevens over uw apparatuur en browse-activiteiten en -patronen.

Elke keer dat u een van onze websites bezoekt of onze App gebruikt, verzamelen we automatisch gegevens over uw apparaat (waaronder het type apparaat, het type browser en het besturingssysteem), informatie die op uw apparaat is opgeslagen en gegevens over uw gebruik van onze websites of Apps.

We verzamelen deze informatie met gebruik van cookies, serverlogboeken en andere, gelijksoortige technologieën. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.

De dealerbedrijven of distributeurs van Triumph: Wanneer u met een van onze dealerbedrijven of distributeurs handelt, bijvoorbeeld voor de aankoop van een product of dienst van Triumph, voor vragen of om een klacht of claim (zoals een garantieclaim) in te dienen, geeft die dealer of distributeur uw persoonsgegevens aan ons door. We verwerken uw persoonsgegevens dan overeenkomstig dit privacybeleid.

Andere derden of Openbaar beschikbare bronnen: We kunnen persoonsgegevens over u ontvangen van verschillende derden en openbare bronnen zoals hieronder uiteengezet:

 • Gegevens over uw voertuig en identiteit van onafhankelijke derden, zoals de RDW in Nederland
 • Advertentie- en reclamenetwerken
 • Leveranciers van analysediensten (zoals het buiten de EU gevestigde Google)
 • Apparaatgegevens om handelingen uit te voeren zoals aanpassing van de schermgrootte aan uw apparaat
 • Kredietcontrolebureaus, en
 • Providers van zoekinformatie

Door de consument gegenereerde bronnen: Content die u maakt en vervolgens met ons deelt in sociale netwerken van derden, of uploadt naar een van onze websites of apps, met inbegrip van het gebruik van sociale netwerk-apps van derden zoals Facebook. Voorbeelden hiervan zijn foto‘s, video‘s, eigen verhalen of gelijksoortige media of content.

Informatie op sociale netwerken van derden Alle informatie die u openbaar deelt op een sociaal netwerk van een derde of informatie die deel uitmaakt van uw profiel op een sociaal netwerk van een derde (zoals Facebook) en waarvoor u het sociale netwerk van die derde toestemming geeft om deze informatie met ons te delen. Voorbeeld zijn basisgegevens over uw account (zoals naam, e-mailadres, geslacht, verjaardag, huidige woonplaats, profielfoto, gebruikers-ID, vriendenlijst enz.) en alle verdere informatie of activiteiten waarvoor u het sociale netwerk van deze derde toestemming geeft om ze te delen.

ALS U GEEN PERSOONSGEGEVENS OPGEEFT

 Indien wij wettelijk of volgens de voorwaarden van een contract verplicht zijn persoonsgegevens te verzamelen en u ons deze gegevens niet verstrekt wanneer u hierom wordt gevraagd, zijn we mogelijk niet in staat om het contract dat we met u hebben of dat we met u willen afsluiten, uit te voeren, bijvoorbeeld wanneer u goederen of diensten koopt. In dit geval moeten we producten of diensten die u bij ons heeft wellicht annuleren, maar u wordt hiervan op de hoogte gesteld.

HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

Volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving kunnen we uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken wanneer we hier een gegronde reden voor hebben (een rechtmatige basis voor verwerking). Triumph gebruikt uw gegevens gewoonlijk in de volgende gevallen:

 • Wanneer we het contract moeten uitvoeren dat we met u gaan afsluiten of hebben afgesloten;
 • Wanneer dit uit hoofde van onze rechtmatige belangen (of die van derden) noodzakelijk is en uw belangen en fundamentele rechten geen voorrang hebben op deze belangen; Wanneer we hiertoe wettelijk verplicht zijn; en
 • Wanneer u ons uw toestemming heeft gegeven.

Voor de duidelijkheid wordt een ‘rechtmatig belang‘ beschouwd als een zakelijke of commerciële reden om uw informatie te gebruiken, zolang uw eigen rechten en belangen geen voorrang hebben op onze belangen.

DOELEN WAARVOOR WE UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

 

 In de onderstaande tabel vindt u een beschrijving van alle manieren waarop we uw persoonsgegevens plannen te gebruiken en de rechtsgrondslag die hiervoor de basis vormt. Indien van toepassing hebben we tevens onze rechtmatige belangen geïdentificeerd.

 We kunnen uw persoonsgegevens om meer dan één rechtmatig belang verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken. Neem contact met ons op als u meer informatie nodig heeft over de specifieke rechtsgrondslag van onze verwerking van uw persoonsgegevens.

 ▀ De onderstaande tabel is niet van toepassing op speciale categorieën van gegevens die we uitsluitend met uw uitdrukkelijke toestemming verwerken.

 

Doel/activiteit

Type gegevens

Rechtsgrondslag voor verwerking, inclusief basis van rechtmatig belang

U voorzien van de producten die u koopt

Wanneer u producten of diensten rechtstreeks bij ons of via onze online diensten (zoals onze website of app) koopt, verwerken we uw persoonsgegevens om u deze producten en diensten te leveren, met inbegrip van bijvoorbeeld verwerking van de betaling en levering van de producten of diensten aan u.

 1. Identiteit
 2. Contact
 3. Transactie
 4. Financieel

Contractuele prestaties

Marketingactiviteiten

We kunnen u marketingcommunicatie sturen via e-mail, sms, telefoon of per post.

 

We kunnen uw gegevens tevens delen met ons netwerk van onafhankelijke derden voor elektronische marketingcommunicatie, indien u hiervoor toestemming geeft.

We zorgen ervoor dat we voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving omtrent gegevensbescherming met betrekking tot cookies voor gebruik in marketing.

 

 1. Identiteit
 2. Contact
 3. Technisch
 4. Profiel
 5. Gebruik
 6. Marketing en communicatie
 7. Openbare bronnen
 8. Locatiegegevens

Toestemming

 

Als u een huidige klant bent, Rechtmatige belangen voor het doel van direct marketing (voor onze bedrijfsontwikkeling en -groei).

Marktonderzoek en -analyse

We kunnen van tijd tot tijd contact met u opnemen om te bepalen of u de huidige eigenaar bent van een motorfiets en u vragen of u wilt deelnemen aan marktonderzoek. In dit geval en om contact met u op te nemen vertrouwen we op onze rechtmatige belangen. De keus is volledig aan u of u wel dan niet wilt deelnemen.

 

We gebruiken tools voor profilering, met inbegrip van segmentatie, en voeren onderzoek en analyses uit als hulpmiddel bij de ontwikkeling van onze marketingstrategieën, om beter inzicht te krijgen in onze klanten, om een meer gebruiksvriendelijke website te ontwikkelen en om de ervaringen van onze klanten binnen al onze bedrijfsafdelingen te verbeteren.

 1. Identiteit
 2. Contact
 3. Technisch
 4. Profiel
 5. Gebruik
 6. Marketing en communicatie
 7. Openbare bronnen

Toestemming

 

Rechtmatige belangen: analyse en marktonderzoeken (zoals inzicht in hoe onze klanten onze producten gebruiken en hoe we deze kunnen ontwikkelen, ons bedrijf kunnen laten groeien en kunnen zorgen dat onze marketing doelgericht en relevant is).

Onderhoud en ondersteuning van uw gebruik van de website/apps

 

Wanneer u onze website en/of apps gebruikt, thuis of op evenementen, kunnen wij en onze goedgekeurde derden uw gegevens verwerken om deze diensten te ondersteunen.

We kunnen uw persoonsgegevens tevens gebruiken voor het beheer van onze relatie met u, waaronder meldingen aan u over wijzigingen of updates van onze online diensten.

We kunnen tevens onze diensten verbeteren om onze interne processen en uw ervaring als klant te versterken.

 

 1. Identiteit
 2. Contact
 3. Technisch
 4. Profiel
 5. Gebruik

Rechtmatige belangen: zorgen dat onze websites en apps effectief zijn en de klantervaring met betrekking tot het gebruik van onze website ontwikkelen.

 

Contractuele prestaties

Personalisering (offline en online)

 

We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken, inclusief voor profilering (i) om uw voorkeuren en gewoonten te analyseren, (ii) om uw behoeften te voorspellen op basis van onze analyse van uw profiel, (iii) om uw ervaring op onze websites en apps te verbeteren en personaliseren, (iv) om ervoor te zorgen dat de content van onze websites en apps geoptimaliseerd is voor u en uw computer of apparaat, (v) om op u gerichte advertenties en content weer te geven (inclusief via sociale media), (vi) om u in staat te stellen interactieve functies te kunnen gebruiken wanneer u hiervoor kiest, en (vii) om onze content te personaliseren en op u af te stemmen.

 

Op basis van dit soort informatie geven we tevens specifieke content van Triumph of promoties aan u weer die op uw interesses zijn afgestemd.

 

 

 1. Identiteit
 2. Technisch
 3. Profiel
 4. Gebruik
 5. Locatiegegevens

Toestemming

 

Rechtmatige belangen: ontdekken welke van onze producten en diensten voor u interessant kunnen zijn en u hierover informeren, en de typen consumenten identificeren voor nieuwe producten of diensten.

Sociale netwerken

 

We gebruiken uw persoonsgegevens wanneer u functies gebruikt op sociale netwerken van derden, zoals de functie ‘Like‘ (vind-ik-leuk), om advertenties aan u weer te geven en contact met u te hebben op sociale netwerken van derden. In de privacymeldingen van de bijbehorende sociale netwerken van derden kunt u meer informatie lezen over de werking van deze functies, de profielgegevens die we over u verzamelen en hoe u zich kunt afmelden.

 

 1. Identiteit
 2. Profiel
 3. Openbaar
 4. Gebruik

 

Rechtmatige belangen: ontdekken welke van onze producten en diensten voor u interessant kunnen zijn en u hierover informeren, en de typen consumenten identificeren voor nieuwe producten of diensten.

Uw aanschaf van een motorfiets

 

Wanneer u een motor van Triumph of een van onze dealerbedrijven (die deel uitmaken van ons netwerk van dealerbedrijven) aanschaft, gebruiken we uw informatie om onze interne databases bij te werken met informatie over uw chassisnummer.

 

Zo kunnen we u voorzien van de nieuwste informatie over uw motorfiets en gegevens met derden delen voor exclusieve aanbiedingen, zoals aanvullende verzekeringen en uitgebreide garanties.

 

 1. Identiteit
 2. Contact
 3. Profiel
 4. Openbaar
 5. Gebruik
 6. Technisch

Toestemming

 

Rechtmatige belangen: ervoor zorgen dat onze klanten de beste aanbiedingen ontvangen met betrekking tot hun motorfiets, waaronder uitgebreide garanties wanneer de huidige garantie is verlopen.

Garantie, claims en terugroepingen

 

Wanneer u een garantieclaim maakt bij Triumph, moeten wij uw persoonsgegeven verwerken om de claim te registreren en te zorgen dat uw probleem wordt opgelost.

 

We zijn wettelijk verplicht uw informatie te verwerken, zodat we in geval van een terugroeping van een product contact kunnen opnemen met de geregistreerde eigenaar van een motorfiets en deze dienst doeltreffend kunnen uitvoeren.

 

 1. Identiteit
 2. Contact
 3.  Profiel

Rechtmatige belangen: ervoor zorgen dat garantieclaims worden beheerd en binnen het geschikte tijdbestek worden behandeld, en dat klanten regelmatig op de hoogte worden gehouden over de voortgang van hun claim.

 

Wettelijke verplichting

 

Contractuele prestaties

 

Artikelen in tijdschriften, posts op sociale media

 

Wanneer u een van onze evenementen of een fabrieksbezoek bijwoont, kunnen we soms foto‘s en/of opnamen maken die we online via sociale media en/of in een tijdschrift kunnen publiceren.

 

Deze gegevens kunnen voor een specifiek doel worden vastgelegd, in welk geval we uw toestemming zullen vragen. Gewoonlijk is dit echter onderdeel van een opname van een evenement om het Triumph-merk verder uit te dragen en klanten en andere personen die interesse hebben in het Triumph-merk te informeren over onze evenementen, ontwikkelingen en activiteiten.

 

 1. Identiteit
 2. Contact
 3. Profiel
 4. Openbaar

Toestemming

 

Rechtmatige belangen: het publiek informeren over evenementen en het algemene publiek over activiteiten bij Triumph, om het Triumph-merk te promoten en ontwikkeling te demonstreren.

Onze online diensten gebruiken

Wanneer u een dienst bij ons aanvraagt zoals de kaart- en GPS-functies die beschikbaar zijn in onze apps, kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken om die dienst aan u te leveren.

We kunnen u dan de mogelijkheid geven om u aan te melden voor een account bij ons.

We kunnen u ook de mogelijkheid geven verbinding te maken met onze apps of andere producten, zoals een Triumph-motorfiets of accessoire.

 

 1. Identiteit
 2. Contact
 3. Technische gegevens
 4. Profiel
 5. Gebruik
 6. Locatiegegevens

 

Contractuele prestaties

Rechtmatige belangen: om u de betreffende dienst te bieden, persoonlijk aan u.

Uw verzoeken

 

Wanneer u een formulier invult voor een verzoek, bijvoorbeeld om een brochure, meer informatie of een testrit aan te vragen, verwerken we uw persoonsgegevens om deze verzoeken te beheren en ervoor te zorgen dat aan uw verzoek wordt voldaan.

 

 1. Identiteit
 2. Contact

Toestemming

 

Rechtmatige belangen: ervoor zorgen dat het verzoek van de klant wordt behandeld en uitgevoerd.

Wettelijke en bestuursrechtelijke verplichtingen

 

Wanneer we gehoor moeten geven aan wettelijke en bestuursrechtelijke verzoeken, zoals de preventie of opsporing van misdaad en samenwerking met regelgevende instanties en/of wetshandhavingsdiensten zoals de politie, belastingdienst, RDW enz. zijn we wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken en/of over te dragen.

 1. Identiteit
 2. Contact
 3. Profiel
 4. Openbaar
 5. Gebruik
 6. Technisch

Wettelijke verplichting

Netwerk- en informatiebeveiliging

 

We kunnen uw gegevens verwerken voor de handhaving van ons netwerk en onze beveiliging. In dit geval ondernemen we stappen tegen verlies, beschadiging en diefstal, zowel elektronisch als fysiek. We kunnen tevens derden inschakelen die informatie op afstand opslaan, voor het onderhoud van de betreffende serverlocaties wereldwijd.

 1. Identiteit
 2. Contact
 3. Profiel
 4. Openbaar
 5. Gebruik
 6. Technisch

Rechtmatige belangen: zoals van toepassing om de beveiliging van het netwerk en de informatie te waarborgen.

 

MET WIE WE UW PERSOONSGEGEVENS DELEN

We kunnen uw informatie doorgaans met de volgende entiteiten delen voor de doelen zoals uiteengezet in de bovenstaande tabel:

 • Derde partijen die wij gebruiken om onze producten en/of diensten te leveren, bijvoorbeeld om financiering, verzekering, hulp bij pech onderweg, providers van betalingsdiensten, uitgebreide garanties, websitediensten enz. aan te bieden.
 • Marketing- en onderzoeksbureaus die in opdracht van ons werk uitvoeren, zoals een specifieke marketingcampagne en/of enquête voor marktonderzoek.
 • Evenementbedrijven die gesponsorde evenementen organiseren en beheren.
 • ICT-leveranciers die systemen en diensten voor klantenondersteuning aan ons leveren.
 • Providers van kaartbetalingsdiensten die betalingsplatforms beheren.
 • Logistieke en koeriersbedrijven die onze producten naar u vervoeren.
 • Bedrijven die websites en mobiele apps ontwikkelen, om onze websites en onze App te leveren (met inbegrip van het ontwikkelen en bouwen hiervan), te ondersteunen en te beheren.
 • Externe marketingbedrijven, met inbegrip van e-mailserviceproviders.
 • ICT-hostbedrijven, met inbegrip van bedrijven voor cloudhosting, die onze systemen, database, website en onze App hosten.
 • Serviceproviders die onze online diensten leveren, zoals Google die de kaartfunctie in onze App levert*.
 • Andere derden die we van tijd tot tijd kunnen aanstellen voor intern bedrijfsbeheer, uitsluitend voor de doelen die in de bovenstaande tabel zijn beschreven.

* Uw gebruik van de tool voor kaarten in onze App valt onder het Google Privacybeleid op https://www.google.com/policies/privacy/.

We vereisen van alle externe gegevensverwerkers dat zij de beveiliging van uw persoonsgegeven respecteren en deze gegevens overeenkomstig de wet- en regelgeving behandelen en verwerken. Als zodanig geven we derden alleen toestemming als gegevensverwerker om namens ons uw persoonsgegevens te verwerken wanneer wij overtuigd zijn dat zij geschikte maatregelen hanteren om uw informatie te beschermen.

Daarbij leggen we externe gegevensverwerkers contractuele verplichtingen op (zoals een overeenkomst voor gegevensverwerking) om te verzekeren dat zij uw gegevens rechtmatig verwerken en beveiligen volgens de geschikte technische en organisatorische maatregelen.

We kunnen uw persoonsgegevens tevens delen met:

 • Dealerbedrijven en distributeurs in ons netwerk, voor het doel zoals beschreven in dit privacybeleid (o.a. om producten en diensten aan u te leveren).
 • Derde partijen aan wie wij delen van ons bedrijf of onze activa verkopen, overdragen of met wie we een fusie aangaan. Als er een verandering plaatsvindt in ons bedrijf, kunnen de nieuwe eigenaars uw persoonsgegevens gebruiken op dezelfde wijze zoals uiteengezet in dit privacybeleid. Tevens kunnen we andere bedrijven overnemen of met andere bedrijven een fusie aangaan.
 • Advocatenkantoren die ons juridisch advies geven (bijv. in geval van een geschil met een klant).
 • Belastingautoriteiten (zoals HMRC in het VK) en douane-autoriteiten.

Onze website is gekoppeld aan externe betalingsdiensten die betalingen verwerken die op onze website worden uitgevoerd.

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met andere Triumph-dochtermaatschappijen in de Triumph Group voor het doel zoals uiteengezet in dit privacybeleid.

INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHT

In bepaalde gevallen kan het nodig zijn uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) te delen, waaronder:

 • met onze filialen buiten de EER;
 • met distributeurs of dealerbedrijven buiten de EER;
 • met serviceproviders buiten de EER;
 • als u buiten de EER bent gevestigd; en
 • wanneer er een internationale dimensie is van de dienst die we aan u leveren.

Wanneer uw persoonsgegevens naar landen buiten de EER worden overgedragen, waarborgen we een beschermingsniveau (zoals bij de wet verplicht) voor deze gegevens door ervoor te zorgen dat ten minste een van de volgende is geïmplementeerd:

 • Overdracht van uw gegevens vindt uitsluitend plaats naar landen die volgens de Europese Commissie een geschikt niveau van bescherming van uw persoonsgegevens bieden;
 • In gevallen waarbij we serviceproviders buiten de EER gebruiken, kunnen we specifieke contractuele clausules opnemen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en die persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden als in Europa;
 • In gevallen waarbij we serviceproviders gebruiken die in de VS zijn gevestigd, kan gegevensoverdracht met hen plaatsvinden als zij deel uitmaken van het Privacy Shield Framework, waardoor ze verplicht zijn geschikte bescherming te bieden voor gegevensoverdracht tussen Europa en de VS; en
 • We kunnen vertrouwen op een van de afwijkingen voor specifieke omstandigheden zoals uiteengezet in Artikel 49 AVG.

Voor meer informatie over gegevensoverdracht naar landen buiten de EER kunt u contact opnemen met het ‘Legal and Compliance Team‘ van Triumph. Gebruik hiervoor de contactgegevens die aan het begin van deze bekendmaking zijn vermeld.

WAT WIJ DOEN OM UW GEGEVENS VEILIG TE HOUDEN

We hanteren geschikte beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren raken, ongeautoriseerd worden gebruikt of geopend, gewijzigd of bekendgemaakt. Daarbij beperken we de toegang tot uw persoonsgegevens tot alleen die medewerkers, vertegenwoordigers, aannemers en andere derden die dit om zakelijke redenen nodig hebben. Ze zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken wanneer wij hen hiertoe instrueren en ze zijn onderhevig aan geheimhoudingsplicht.

Ondanks al onze redelijke inspanningen is de overdracht van informatie via internet helaas niet altijd volledig veilig. We doen onze uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen, maar geven geen garantie voor de veiligheid van uw gegevens bij verzending via internet; dergelijke gegevensoverdracht, met inbegrip van via onze websites of apps, is op uw eigen risico. Wanneer wij uw gegevens ontvangen, worden deze opgeslagen in een beveiligde omgeving die wordt beschermd door een combinatie van fysieke en technische maatregelen zoals versleutelingstechnologieën of verificatiesystemen om verlies, misbruik, wijziging, bekendmaking, vernietiging, diefstal en ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

We hebben procedures die we volgen bij vermoedelijke schending van persoonsgegevens en stellen u overeenkomstig op de hoogte, evenals de van toepassing zijnde toezichthouder in gevallen waar dit wettelijk verplicht is.

HOELANG WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN EN BEHOUDEN

We behouden uw persoonsgegevens slechts gedurende de tijd die nodig is om de doelen te vervullen waarvoor de gegevens zijn verzameld, met inbegrip van het doel om aan wettelijke, regelgevende, belasting-, accounting- of rapportagevereisten te voldoen. In geval van een klacht of wanneer we redelijkerwijs aannemen dat er grond bestaat voor een gerechtelijke procedure in verband met onze relatie met u, kunnen we uw persoonsgegevens langere tijd bewaren.

Om de juiste bewaarperiode voor persoonsgegevens vast te stellen, kijken we naar de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico voor schade door ongeautoriseerd gebruik of bekendmaking van uw persoonsgegevens, het doel waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en of we deze doelen via andere methoden kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke, regelgevende, belasting-, accounting- of andere vereisten.

UW RECHTEN

Onder bepaalde omstandigheden heeft u volgens de wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Dit zijn de volgende:

 • Recht op inzage in uw persoonsgegevens
 • Recht op rectificatie en aanvulling van uw persoonsgegevens
 • Recht op vergetelheid (wissen) van uw persoonsgegevens
 • Recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Recht op overdracht van uw persoonsgegevens (dataportabiliteit).

Wanneer u een van de genoemde rechten wilt uitoefenen, stuurt u een e-mail aan [email protected] of schrijft u naar Legal and Compliance Team, Triumph Motorcycles Limited, Normandy Way, Hinckley, Leicestershire, LE10 3BZ, Verenigd Koninkrijk.

Er zijn geen kosten verbonden aan inzage in uw persoonsgegevens, noch aan uitoefening van uw overige rechten. We kunnen echter wel een redelijk tarief in rekening brengen voor duidelijk ongegronde, herhaalde of buitensporige verzoeken. In deze gevallen kunnen we er ook voor kiezen uw verzoek niet in te willigen.

We hebben wellicht specifieke informatie van u nodig om uw identiteit te bevestigen en uw recht tot inzage in uw persoonsgegevens (of uw andere rechten) naar behoeve uit te voeren. Dit is een beveiligingsmaatregel om te voorkomen dat uw persoonsgegevens bekend worden gemaakt aan personen die geen recht hebben op deze informatie. We kunnen ook contact met u opnemen om u om meer informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek, om onze reactie te versnellen.

We beogen binnen één kalendermaand op alle rechtmatige verzoeken te reageren. Als uw verzoek zeer complex is of wanneer u meerdere verzoeken heeft ingediend, kan het soms iets langer dan een maand duren. In dit geval houden we u regelmatig op de hoogte.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens wilt beperken ten behoeve van (indien van toepassing) elektronische nieuwsbrieven, service-e-mails en/of algemene marketing, kunt u de optie ‘Unsubscribe‘ of ‘Afmelden‘ gebruiken, die u onderaan elke marketingcommunicatie van ons kunt vinden. Het kan zeven (7) dagen duren voordat de afmelding in ons systeem is doorgevoerd.

KLACHTEN INDIENEN

Als u niet tevreden bent en een klacht omtrent gegevensbescherming heeft, kunt u rechtstreeks met ons contact opnemen via e-mail op [email protected] of per brief, gericht aan Legal and Compliance Team, Triumph Motorcycles Limited, Normandy Way, Hinckley, Leicestershire, LE10 3BZ, Verenigd Koninkrijk.

Als u ontevreden bent over onze reactie op uw klacht, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in het land van de Europese Unie waar u werkt, gewoonlijk woont of waar zich de vermeende inbreuk op de van toepassing zijnde wet inzake gegevensbescherming heeft voorgedaan. In de UK is de toezichthoudende autoriteit de 'Information Commissioner‘s Office', met wie contact kan worden opgenomen via https://ico.org.uk/concerns/ of telefonisch op +44 0303 123 1113.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Onze website of apps kunnen links naar websites of apps van andere bedrijven bevatten die niet onder ons beheer vallen. Dit beleid is niet van toepassing op deze andere websites of apps en u wordt aanbevolen om het privacybeleid van deze websites te lezen alvorens hun diensten te gebruiken.

Ter verduidelijking: Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de praktijken van andere websites en apps (zelfs als u deze vanuit een link op onze website opent) en we bieden links naar deze websites of apps uitsluitend voor uw informatie. Wij wijzen alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor de content, praktijken omtrent privacy en gebruiksvoorwaarden van deze websites en/of apps specifiek af en maken geen aanbevelingen, verklaringen of beloften omtrent de nauwkeurigheid, inhoud en correctheid hiervan.

Let op: Dit Privacybeleid is ook niet van toepassing op de website Triumph Motorcycles Repair and Maintenance Information (RMI). Voor de RMI-website geldt een afzonderlijk privacybeleid en u wordt aanbevolen dit beleid te lezen alvorens de site te gebruiken.

COOKIES

Onze websites en apps kunnen cookies of gelijksoortige technologieën gebruiken. U kunt uw browser instellen om alle of bepaalde cookies te weigeren of om u een melding te sturen wanneer websites cookies instellen of openen. Als u cookies uitschakelt of weigert, zijn bepaalde delen van onze website of apps mogelijk niet meer toegankelijk of werken deze niet meer goed. Meer informatie over de cookies die we gebruiken, kunt u vinden in onze cookie-beleid op https://www.triumphmotorcycles.nl/cookies.